Jdi na obsah Jdi na menu
 

 

Lektorský tým

 
Mgr. Zuzana Altmannová
 
Vzdělání:
* Magisterské studium, obor právo a právní věda, Právnická fakulta Masarykovy univerzity  v Brně

 
Praxe:
* Firemní právník
Výkon agendy se zaměřením na smluvní právo, zastupování před soudními a správními orgány.
* Právník odboru sociálních věcí KÚ Moravskoslezského kraje
Výkon agendy – právní a poradenské činnosti se zaměřením se na správní řízení a správní soudnictví, na problematiku sociálního zabezpečení a dávkových systémů, na oblast zdravotně postižených osob a sociálně-právní ochranu dětí, metodická a kontrolní činnost správních orgánů, přednášení legislativních změn v sociální oblasti a v rámci nového občanského zákoníku a souvisejících předpisů se zaměřením především na práva osob (opatrovnictví) a rodinné právo (osvojení, NRP).
* Přednášková činnost – Lékařská fakulta Ostravské univerzity v Ostravě
Výuka předmětu právo a sociální zabezpečení.
* Lektorská činnost 
Přednášení v oblasti správního řízení, správního soudnictví, v sociální oblasti, v dávkových systémech a v oblasti nového občanského zákoníku a souvisejících předpisů v rámci projektu EU.
* Pedagogická činnost 
Vedení a organizování volného času dětí v rámci turistického oddílu – organizování a vedení jednodenních i víkendových setkání a táborů. 
 
Mgr. Renata Hrochová
 
Vzdělání:
* Magisterské studium, obor pedagogika – sociální práce, Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci
* Pedagogická způsobilost učitelů odborných předmětů, Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci
 
Praxe:
* Sociální pracovnice sociálně právní ochrany dětí 
Výkon agendy - realizace letních táborů, víkendových pobytů pro děti ze znevýhodněných rodin a víkendy pro matky s hendikepovanými dětmi.
* Referent odboru sociálních věcí KÚ Moravskoslezského kraje 
Výkon agendy – zaměření na problematiku zdravotně postižených osob a rodin s hendikepovanými dětmi, metodická a kontrolní činnost správních orgánů, vedení správního řízení, přednášení v oblasti metodických změn.
* Lektorská činnost   
Přednášení legislativních změn v sociální oblasti v organizacích zaměřených na sociální služby.
* Pedagogická činnost
Vedení dětí předškolního věku v dětských hrách – pohybové aktivity, rozvoj motoriky a upevňování socializace.
 
Mgr. Renáta Zapletalová, DiS.
 
Vzdělání:
* Vyšší odborná škola sociální v Ostravě – obor Sociální práce  
* Ostravská univerzita v Ostravě, Fakulta sociálních studií – obor Sociální práce, bakalářské studium 
* Ostravská univerzita v Ostravě, Fakulta sociálních studií – obor Management organizací služeb sociální práce, navazující magisterské studium 
 
Praxe:
* Krátkodobé praxe v oblasti sociální práce (Náš svět p. o., Výchovný ústav pro chlapce Ostrava a Výchovný ústav pro dívky Frýdek-Místek, Domov pro seniory Frýdek-Místek, Dům s pečovatelskou službou Ostrava, Vazební věznice Ostrava, Občanské sdružení Anabell Ostrava – poradna pro ženy a dívky s poruchami příjmu potravy…)
* Referent odboru sociálních věcí KÚ Moravskoslezského kraje   
Výkon agendy – zaměření na problematiku zdravotně postižených osob, rodin s handicapovanými dětmi a osob s nedostatečnými příjmy, poradenská, metodická a kontrolní činnost správních orgánů. Krajský metodik sociální práce a sociální prevence – metodická a kontrolní činnost sociálních pracovníků a sociálních kurátorů na obcích Moravskoslezského kraje, přednášení v oblasti metodických změn, poradenství, dotační programy se zaměřením na sociální prevenci.
* Referent pro sociálně-právní ochranu dětí a registrace 
edení agendy a metodika k osobám pověřeným k výkonu sociálně-právní ochrany dětí a registrace sociálních služeb, vedení správního řízení, dotační programy se zaměřením na sociálně-právní ochranu dětí.

Externě: dále spolupracujeme zejména s psychology a dalšími odborníky z oblasti náhradní rodinné péče, zdravotnictví, školství, IT.